Avtryck

IMPRINT – I ENLIGHET MED § 5 TMG (TELEMEDIENGESETZ)

Kid E Media Sweden AB
Tullkammaregatan 12 / Magasinet
791 31 Falun, Sverige

Tel: 023-702 20 33

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER:

Michael Sieber, Manfred Duschl, Uwe Weiler, Pelle Jon-Per Ferner, Felix Stork

Momsnummer:

SE556661936601

TINGSRÄTT:

Fuerth, handelsregisternummer HR B 11688

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen på denna webbplats har kontrollerats noga och uppdateras regelbundet. Vi lämnar dock inga garantier för att alla uppgifter är fullständiga, kompletta och ständigt tillgängliga i den senaste versionen. Detta gäller i synnerhet alla länkar till andra webbplatser till vilka hänvisningar görs direkt eller indirekt. Alla uppgifter kan utökas, tas bort eller ändras utan föregående meddelande. Alla produktnamn, produktbeskrivningar och logotyper på den här webbplatsen är registrerade varumärken som tillhör respektive upphovsrättsägare.

© Copyright 2018 Kid E Media Sweden AB